Gideonline
De VRK en de 'opgegeten boterham met pindakaas'


Een uur lang niet zeuren. Dat is de titel van een avontuur van Bert en Ernie uitgebracht op cassette, waarin zij een uur lang niet mochten zeuren op reis in de auto. Op een gegeven moment is de regenboog weg en vraagt Ernie aan Bert of hij dat ziet. Waarop Bert wat geirriteerd antwoordt dat hij dat niet kan zien, omdat de regenboog weg is. Ernie lacht. Gevat komt Bert dan met zijn verhaal over de ‘opgegeten boterham met pindakaas’. Zie je die boterham Ernie? Die is weg. Ik zie een opgegeten boterham met pindakaas. Waarop Ernie antwoordt dat iets pas weg kan zijn, als het er ooit wel is geweest en er was helemaal geen boterham met pindakaas.

Dit verhaal lijkt op de 2,8 miljoen die de nieuwe coalitie niet ging bezuinigen op de VRK. Iets kan pas weg zijn, als het er ooit is geweest. En er was helemaal geen bezuiniging van 2,8 miljoen op de VRK. De burgemeester sloeg hier twee weken geleden de plank flink mis. Sterker nog, in het coalitieprogramma is opgenomen dat er extra geld vrijgemaakt wordt om de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost te handhaven.


Gelukkig ziet de burgemeester dit inmiddels ook zo. Blijkbaar is er sprake van een misverstand en heeft hij vanwege de vele ‘petten’ wat zaken door elkaar gehaald. Het blijkt te gaan om het vorige coalitieakkoord uit 2010. Daarin is een meerjarige bezuiniging opgenomen voor de verbonden partijen, waaronder de VRK. Het gaat om maximaal 8 ton in 2018.

Het algemeen bestuur van de VRK heeft blijkbaar onlangs aangegeven dat deze bezuiniging voor de komende jaren een probleem wordt. Daarop heeft het vorige college in februari al aan de VRK de opdracht gegeven om voor de Kadernota aan te geven welke bezuinigingen nog wel kunnen worden gerealiseerd. Binnenkort horen we daar dus meer over, hopelijk met wat meer inhoud dan de opgegeten boterham met pindakaas.

De Kadernota wordt behandeld in juni.