Gideonline
Monumentale bomen in bestemmingsplannen

Met een overweldigende meerderheid heeft de gemeenteraad van Haarlem gisteravond ingestemd met mijn motie om monumentale bomen op te nemen in bestemmingsplannen, het wettelijk kader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De bomenverordening bevat op dit moment al een vergunningplicht voor het geval iemand een boom wil kappen, maar dat willen we in Haarlem nou juist niet en vooral voorkomen. Daarom is het van belang dat niet alleen de monumentale boom zelf wordt beschermd, maar dat er ook regels zijn voor het gebruik van de grond rondom de boom. Door opname in het bestemmingsplan kan deze grond vrijgehouden worden van ongewenste bebouwing, die schadelijk kan zijn voor de boom. Door duidelijke bouwregels kan voorkomen worden dat te dicht op de boom gebouwd wordt, waardoor het risico kan ontstaan dat de boom schade toebrengt aan de bebouwing en hinder veroorzaakt voor de gebruikers ervan. Door deze optimale bescherming borgen we de voor Haarlem zo belangrijke beeldbepalende en historische locaties waar monumentale bomen soms wel 300 jaar oud kunnen worden. Dat willen we graag zo houden!


Bekijk hier de aangenomen motie.